Official BS.Player forums  

Go Back   Official BS.Player forums > Main forum > Bug Reports And Codecs

Bug Reports And Codecs Report BS.Player bugs here - help us to improve BS.Player even further.

Reply
 
LinkBack Thread Tools Search this Thread Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 2nd January 2014
Junior Member
BS.Player Newbie
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 1
Rep Power: 0
harvey is on a distinguished road
Cool i use greek and format in another language !!!!

the probleme is this :00:00:05,573 --> 00:00:08,007
<i>Ç ÓÜñïí åßíáé ðïëý áóôåßá,</i>

2
00:00:08,042 --> 00:00:10,911
<i>áëëÜ Ý÷åé ëéãüôåñç ðßóôç óôïí
Áìåñéêáíéêü áôïìéóìü êé áðü ìÝíá.</i>

3
00:00:10,945 --> 00:00:12,912
Ðåñßìåíå, Ý÷ù ðïëý...

eng is ok but the greek i have a problem
Reply With Quote
Reply

Tags
format, greek, language

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
problem wih greek language nikosalx General Talk And Support 1 6th December 2004 05:58 PM
.srt subtitle format no longer suported??? Sonickydon Bug Reports And Codecs 2 22nd January 2003 01:58 AM


All times are GMT +1. The time now is 06:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
Ad Management plugin by RedTyger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20