Official BS.Player forums  

Go Back   Official BS.Player forums > Main forum > Bug Reports And Codecs

Bug Reports And Codecs Report BS.Player bugs here - help us to improve BS.Player even further.

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1 (permalink)  
Old 2nd January 2014
Junior Member
BS.Player Newbie
 
Join Date: Jan 2014
Posts: 1
Rep Power: 0
harvey is on a distinguished road
Cool i use greek and format in another language !!!!

the probleme is this :00:00:05,573 --> 00:00:08,007
<i>Ç ÓÜñïí åßíáé ðïëý áóôåßá,</i>

2
00:00:08,042 --> 00:00:10,911
<i>áëëÜ Ý÷åé ëéãüôåñç ðßóôç óôïí
Áìåñéêáíéêü áôïìéóìü êé áðü ìÝíá.</i>

3
00:00:10,945 --> 00:00:12,912
Ðåñßìåíå, Ý÷ù ðïëý...

eng is ok but the greek i have a problem
Reply With Quote
Reply

Tags
format, greek, language

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
problem wih greek language nikosalx General Talk And Support 1 6th December 2004 05:58 PM
.srt subtitle format no longer suported??? Sonickydon Bug Reports And Codecs 2 22nd January 2003 01:58 AM


All times are GMT +1. The time now is 07:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
Ad Management plugin by RedTyger

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19